altergrawitacja.pl

Grawitacja, mc2 czyli co nieco o fizyce

Wzór E=mc2


We wrześniu 1905 roku Einstein opublikował kolejny artykuł, w którym podał matematyczne uzupełnienie swej szczególnej teorii względności. Zawarł w nim równanie, które stało się niemal symbolem jego wkładu w naukę: E=mc2. Zgodnie z tym wzorem ilość energii wyzwolonej po rozszczepieniu atomu jest równa utracie masy pomnożonej przez prędkość światła podniesioną do kwadratu. E – energia, m – masa, c2 – pomnożonej przez prędkość światła podniesioną do kwadratu (oznacza c razy c, czyli 299 792 kilometry na sekundę razy 299 792 kilometry na sekundę), Ponieważ c2 jest ogromną liczbą (prawie 90 miliardów km2/s2), niewielką masę można przekształcić w olbrzymią ilość energii. Rozszczepiony atom uranu szybko tworzy dwa mniejsze atomy, ale traci przy tym około 0,1 procenta swej masy; ta maleńka masa zamienia się w dużą ilość energii. Zasada ta działa także w drugą stronę. Do „zmaterializowania” zaledwie jednego atomu potrzebna byłaby znaczna ilość energii. Dzięki wysiłkom naukowców takich jak Einstein ludzkość coraz więcej wie o naturze wszechświata.

Comments are closed.